Джани Родари – „Младият рак“

https://chitanka.info/text/39786-mladijat-rak

Елин Пелин – „Големи лъжи“

https://chitanka.info/text/8871-golemi-lyzhi

Елин Пелин – „Среща с дяволчето“

https://chitanka.info/text/220/2

Карло Колоди – „Приключенията на Пинокио“

https://chitanka.info/text/30443-prikljuchenijata-na-pinokio

Ангел Каралийчев – „Братя“

https://chitanka.info/text/3377-bratja

Константин Константинов – „Старият щърк“

https://chitanka.info/text/3257-starijat-shtyrk

Астрид Линдгрен – „Пипи дългото чорапче“

https://chitanka.info/text/3162-pipi-dylgoto-chorapche

Ханс Кристиан Андерсен – „Новите дрехи на царя“

https://chitanka.info/text/4808-novite-drehi-na-tsarja

Асен Разцветников – „ Чудесии, дяволии, залисии“

https://chitanka.info/book/4109-chudesii-djavolii-zalisii

Иван Давидков –„Лодката на Харон“

https://chitanka.info/text/28725/4

Иван Вазов – „Отечество любезно, как хубаво си ти“

https://chitanka.info/text/5163

Марк Твен – „Приключенията на Том Сойер“

https://chitanka.info/text/3594-prikljuchenijata-na-tom-sojer

Дора Габе –„Обич“

https://chitanka.info/text/11651-obich

Ръдиард Киплингhttps://chitanka.info/book/4379-kniga-za-dzhunglata