Иван Вазов – „Левски“

https://chitanka.info/text/3849-levski

Иван Вазов – „Под игото“

https://chitanka.info/text/3753-pod-igoto

Алеко Константинов – „Бай Ганьо“

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=169&WorkID=4673&Level=1

Пенчо Славейков – “Ciss moll”

https://chitanka.info/text/6627-cis-moll

Пейо Яворов – „Две хубави очи“

https://chitanka.info/text/7085-dve-hubavi-ochi

Пейо Яворов – “В часа на синята мъгла“

https://chitanka.info/text/7137-v-chasa-na-sinjata-mygla

Димчо Дебелянов – “Да се завърнеш в бащината къща“

https://chitanka.info/text/6161-da-se-zavyrnesh-v-bashtinata-kyshta

Елин Пелин – „Гераците“

https://chitanka.info/text/5624-geratsite

Гео Милев – “Септември“

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=142&WorkID=3680&Level=1

Христо Смирненски – „Зимни вечери“

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=50&WorkID=3106&Level=2

Атанас Далчев – „Повест“

https://chitanka.info/text/12102

Йордан Йовков – „Индже“

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=95&WorkID=2296&Level=2

Йордан Йовков – „Албена“

https://chitanka.info/text/7879

Никола Вапцаров – „Писмо“

https://chitanka.info/text/11440

Димитър Димов – „Тютюн“

https://chitanka.info/text/5799-tjutjun

Николай Хайтов – „Дърво без корен“

https://chitanka.info/text/29545-dyrvo-bez-koren