„Тримата братя и златната ябълка“ – българска фолклорна приказка

https://chitanka.info/text/29388-trimata-bratja-i-zlatnata-jabylka

„Златното момиче“ – българска фолклорна приказка

https://chitanka.info/text/2620-zlatnoto-momiche

Христо Ботев – „Хайдути. Баща и син“

https://chitanka.info/text/3232

„Главатарят, който искал да плени месечината“ – турска фолклорна приказка

https://chitanka.info/text/33829-glavatarjat-kojto-iskal-da-pleni-mesechinata

Шарл Перо – „Котаракът в чизми“

https://chitanka.info/text/15864-kotarakyt-s-chizmi

Рик Риърдън – „Похитителят на мълнии“

https://chitanka.info/text/16646-pohititeljat-na-mylnii