Джонатан Суифт – „Пътешествията на Гъливер“

https://chitanka.info/book/54-pyteshestvijata-na-gylivyr

Даниел Дефо – „Робинзон Крузо“

https://chitanka.info/text/2328-robinzon-kruzo

Александър Пушкин – „Евгений Онегин“

https://chitanka.info/text/3602

Оноре дьо Балзак – „Дядо Горио“

https://chitanka.info/text/3157-djado-gorio

Гюстав Флобер – „Мадам Бовари“

https://chitanka.info/text/14997

Шарл Бодрел – „Сплин“

https://chitanka.info/text/21983-spleen

Паисий Хилендарски – „История славянобългарска“

https://chitanka.info/text/3746-istorija-slavjanobylgarska

Петко Р. Славейков – „Изворът на Белоногата“

https://chitanka.info/text/4227-izvoryt-na-belonogata

Христо Ботев – „Майце си“

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=1&WorkID=3&Level=1

Христо Ботев – „Към брата си“

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=1&WorkID=4&Level=1

Христо Ботев – „Елегия“

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=1&WorkID=5&Level=1

Христо Ботев – „До моето първо либе“

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=1&WorkID=7&Level=1

Христо Ботев – „Хаджи Димитър“

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=1&WorkID=3158&Level=1

Христо Ботев – „Моята молитва“

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=1&WorkID=3162&Level=1

Христо Ботев – „Обесването на Васил Левски“

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=1&WorkID=3164&Level=1